HOME HANNELORE +32479 59 74 60

PRIVACYBELEID

De website “www.voedingsadviesgent.be” en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Diëtiste aan huis, statutair gevestigd te jozef Guislainstraat 90, 9000 Gent en ingeschreven in het handelsregister van de Kruispuntbank van ondernemingen, Oost-Vlaanderen onder nummer 0712.728.977. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid. We vinden de bescherming van je privacy uiterst belangrijk. We willen je zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze (privé en business) klanten in relatie tot onze producten en –diensten en wanneer je een bezoek brengt aan ons kantoor, website, meedoet aan een marktonderzoek, survey, wedstrijd, actie of event of op andere wijze gebruik maakt van onze producten en diensten. Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

1. Verwerking van persoonsgegevens en waarvoor gebruiken we deze?

In het kader van onze dienstverlening, legt Diëtiste aan huis persoonsgegevens vast zoals naam, woonplaats en adres, uw telefoon- en faxnummers, uw e-mailadres. Diëtiste aan huis gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Diëtiste aan huis van de met haar in groepsverband samenwerkende ondernemingen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij tracht Diëtiste aan huis rekening te houden met uw voorkeuren. Wij verwerken ook gevoelige gegevens zoals medische gegevens indien:

Wij gebruiken ook je gegevens voor het opzetten, onderhouden en ondersteunen van je producten en diensten en voor onze klantenadministratie en geschillenbeheer. Wij kunnen de gegevens over je gebruik verwerken om ons aanbod te evalueren en te verbeteren. In heel wat gevallen zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens over je te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties.

2. Verkopen we je gegevens aan derde partijen of geven we je gegevens door?

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen en we geven ze niet door aan derden tenzij je ons daartoe toelating verleent.

3. Uw rechten en hoe kan je ze uitoefenen?

3.1 Recht van inzage
3.2 Recht op verbetering

Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens onverwijld te laten rechtzetten. Om je gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij je hoe dan ook om ons elke wijziging te melden, zoals een verhuis, de wijziging van je e-mailadres of een vernieuwing van je identiteitskaart.

3.3 Recht op wissing van gegevens

Wij bewaren uw gegevens op een (beveiligde) Secure Server. Je hebt het recht om in de volgende gevallen, en zonder onredelijke vertraging, je persoonsgegevens te laten verwijderen

3.4 Recht op beperking van gegevens
3.5 Hoe oefen ik deze rechten uit?

U kan een e-mail naar info@voedingsadviesgent.be sturen. Natuurlijk kunt u ons dit ook schriftelijk laten weten. Ons adres is: Diëtiste aan huis, Jacob van Maerlantstraat 43, 9000 Gent. Diëtiste aan huis voldoet binnen 14 werkdagen aan uw verzoek

Privacybeleid andere websites - Op www.voedingsadviesgent.be zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

4. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen, en kan soms heel kort zijn. Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden persoonsgegevens gewist of geanonimiseerd.

5. Hebt u nog vragen over ons privacybeleid?

Stuur dan een e-mail naar info@diëtisteaanhuis.be . Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Onze klantenservice is u graag van dienst.

6. Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.