HOME HANNELORE +32479 59 74 60

IEGE BASSEZ

‘Hannelore gaat voor een persoonlijke aanpak en leeft zich echt in in je dagelijkse eetsituaties. Ze stelt een

voedingsplan

op dat haalbaar is voor een lange termijn, waarbij je kan blijven genieten en toch je doel bereikt. Een grote meerwaarde zijn ook de informatie en documenten die je meekrijgt. Dankzij de tools die Hannelore aanreikt, kan je gemakkelijk individueel verder.

Ook de opvolgconsultaties zijn leerrijk: ik heb Hannelore bestookt met vragen over dingen die ik me gaandeweg afvroeg. Die kon ze meteen beantwoorden, en ze gaf me nuttige tips om moeilijke situaties in de toekomst met veel vertrouwen aan te pakken.’

MAAK AFSPRAAK